Calendrier événements
27 avril 2007 - 10 juin 2007
Ludwig Museum Budapest
Museum of Contemporary Art
Dr. Veronika Baksa-Soós
Curator
ConCept: photography – DIaLogUeS & attItUDeS
From the Traditional Forms of Photography to Auteur Photography
The tradition of the classical portrait (Richard Avedon, Andy Warhol) or socially critical portraits (Marie-Jo Lafontaine, Gottfried Helnwein or Santiago Sierra), new narrativity (Ilya Kabakov, Theresa Hubbard – Alexander Birchler), milieu studies (Tracey Moffatt, Andy Warhol, Taryn Simon, Santiago Sierra), gender and self-staging (Robert Mapplethorpe, Matthew Barney, Cindy Sherman and Richard Prince), urban and conceptual studies (Thomas Struth, Anatolij Shuravlev, Andreas Gursky, Ryuji Miyamoto), socio-political research (Jochen Gerz, Christian Boltanski, Sibylle Bergemann), contexts embracing several genres (Joseph Beuys, David Hockney, Sigmar Polke, Mario Merz)...
The Ludwig Museum does justice to an annual tradition by undertaking the presentation of a photographic collection
that is internationally known. Looking back upon 14 years of the collection work of DZ BANK AG, the curator at the
Ludwig Museum could choose from some 5000 works of some 550 artists for the current exhibition. Dialogue always
presumes openness. A dialogue with God as the supernatural being, has long been a theme in art and remains such
to this day; down through the centuries this dialogue was expanded by gesture in the direction of society, and finally
self-reflection was granted the status of dialogue.
The author is in dialogue with his representations (photographs), with the beholder of his oeuvre; all images are in
turn in dialogue with the other images in the same exhibition room, and with any other virtual images that may come
to mind when we look at the representation in question
The tradition of the classical portrait (Richard Avedon, Andy Warhol) or socially critical portraits (Marie-Jo Lafontaine,
Gottfried Helnwein or Santiago Sierra), new narrativity (Ilya Kabakov, Theresa Hubbard – Alexander Birchler), milieu
studies (Tracey Moffatt, Andy Warhol, Taryn Simon, Santiago Sierra), gender and self-staging (Robert Mapplethorpe,
Matthew Barney, Cindy Sherman and Richard Prince), urban and conceptual studies (Thomas Struth, Anatolij Shuravlev,
Andreas Gursky, Ryuji Miyamoto), socio-political research (Jochen Gerz, Christian Boltanski, Sibylle Bergemann),
contexts embracing several genres (Joseph Beuys, David Hockney, Sigmar Polke, Mario Merz), reflection on media
(John Waters, Tacita Dean, Les Levine), and studies of the relationship of nature and culture (Olafur Eliasson, Gabriel
Orozco, Rodney Graham). Thus an exciting dialogue actually evolved when viewing the works and selecting the
artists.
The presence of three Hungarian artists at the exhibition is another merit of the selection. The set-photographies
of Gábor Gerhes and Hajnal Németh can be eventually seen in an international context in the company of artists
working in common genre, as Matthew Barney, Cindy Sherman and Richard Prince. By being placed in the same room
with their classical contemporaries such as Joseph Beuys and Sigmar Polke, the pieces of Tibor Hajas prove the
Hungarian presence in the innovative artistic movements of the 70’s in Europe. As intended, thus the similar genres
and artists are getting involved in another dialogue.
PALACE OF ARTS ▪
H-1095 Budapest Komor Marcell u. 1.
Phone: (36 1) 555 3444, 555 3457 ▪ Fax: (36 1) 555 3458
info@lumu.hu ▪ www.lumu.hu
Open: Tuesday – Sunday: 10am–8pm ▪ On the last Saturday
of every month: 10am–10pm ▪ Closed on Mondays
Curator: Dr. Veronika Baksa-Soós
Selection from the DZ Bank art Collection
exhibiting artists
Richard Avedon, Matthew Barney, Sibylle Bergemann, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Hanne Darboven, Tacita
Dean, Olafur Eliasson Gerhes Gábor, Jochen Gerz, Rodney Graham, Andreas Gursky, Hajas Tibor, Gottfried Helnwein,
David Hockney, Nan Hoover, Teresa Hubbard / Alexander Birchler, Ilya Kabakov, Seydou Keita, Barbara Kruger,
Marie-Jo Lafontaine, Les Levine, Robert Mapplethorpe, Mario Merz, Ryuji Miyamoto, Tracey Moffatt, Németh
Hajnal, Gabriel Orozco, Sigmar Polke, Inge Rambow, Robert Rauschenberg, Klaus Rinke, Jörg Sasse , Cindy Sherman /
Richard Prince, Anatolij Shuravlev, Santiago Sierra, Taryn Simon, Thomas Struth, Andy Warhol, John Waters,
William Wegman, Sascha Weidner.
2007 Koncepció: Fotográfia – Párbeszédek és állásfoglalások
A fotográfia hagyományos műfajaitól a szerzői fotográfiáig
Válogatás a DZ BANK Művészeti Gyűjteményéből
2007. április 27 – június 10.
A Ludwig Múzeum több éves múlttal rendelkező hagyományát folytatja, amikor egy nemzetközileg elismert fotográfiai gyűjtemény bemutatására vállalkozik. A DZ BANK AG tizennégy évre visszatekintő gyűjtőmunkájának eredményeként a Ludwig Múzeum kiállítására a kurátor ötszázötven művész több mint ötezer művéből válogathatott.
A dialógus mindig nyitottságot feltételez. A dialógus Istennel, a természetfelettivel hosszú időn át vezető témája volt a művészeteknek és még ma is az. Az évszázadok folyamán ez egy gesztussal a társadalom felé is megnyílt, míg végül az önreflexiót is dialógusnak minősítették. Dialógus jön létre a szerző és képe között, a kép és szemlélője között, a kép és a kiállítótér többi képe között, valamint a kép és bármilyen más virtuális kép között, ami eszünkbe jut róla.
Attitűd/szerepjátszás, magatartás, elméleti álláspont, szellemi beállítottság, modor, viselkedés/póz vagy dialógus/párbeszédkeresés – klasszikus portré (Richard Avedon, Andy Warhol) vagy társadalomkritikus portrék (Marie-Jo Lafontaine, Gottfried Helnwein vagy Santiago Sierra), új narrativitás (Ilya Kabakov, Theresa Hubbard – Alexander Birchler), miliő-tanulmányok (Tracey Moffatt, Andy Warhol, Taryn Simon, Santiago Sierra), gender/nemek ábrázolása és önmegrendezés (Robert Mapplethorpe, Matthew Barney, Cindy Sherman és Richard Prince), városi és konceptuális kutatások (Thomas Struth, Anatolij Zsuravljov, Andreas Gursky, Ryuji Miyamoto), szociálpolitikai munkák (Jochen Gerz, Christian Boltanski, Sibylle Bergemann), műfajokat átfogó kontextusok (Joseph Beuys, David Hockney, Sigmar Polke, Mario Merz), médiareflexió (John Waters, Tacita Dean, Les Levine), valamint válaszkeresés a természet és kultúra kérdéseire (Olafur Eliasson, Gabriel Orozco, Rodney Graham) – a fenti témák köré csoportosított munkáknak és alkotóknak a DZ BANK AG gyűjteményéből történő kiválogatásánál a tematikát érintő izgalmas párbeszéd alakult ki.
Külön érdeme a válogatásnak három magyar művész szerves jelenléte a kiállításon. Németh Hajnal és Gerhes Gábor megrendezett fotográfiái a hasonló műfajban dolgozó Matthew Barney és Cindy Sherman, valamint Richard Prince műveinek társaságában végre nemzetközi kontextusban mutatja be hazai remekeinket. Hajas Tibornak és kora klasszikusainak (Joseph Beuys, Sigmar Polke) közös terembe, egymás mellé helyezett munkái kellőképpen bizonyítják Magyarország jelenlétét a hetvenes évek innovatív európai művészeti áramlataiban. Szándékunk szerint a kiállítás alkalmat teremt a további párbeszédre a műfajok és az alkotók között

Kiállító művészek
Richard Avedon, Matthew Barney, Sibylle Bergemann, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Hanne Darboven, Tacita Dean, Olafur Eliasson, Gerhes Gábor, Jochen Gerz, Rodney Graham, Andreas Gursky, Hajas Tibor, Gottfried Helnwein, David Hockney, Nan Hoover, Teresa Hubbard / Alexander Birchler, Ilya Kabakov, Seydou Keita, Barbara Kruger, Marie-Jo Lafontaine, Les Levine, Robert Mapplethorpe, Mario Merz, Ryuji Miyamoto, Tracey Moffatt, Németh Hajnal, Gabriel Orozco, Sigmar Polke, Inge Rambow, Robert Rauschenberg, Klaus Rinke, Jörg Sasse , Cindy Sherman / Richard Prince, Anatolij Zsuravljov, Santiago Sierra, Taryn Simon, Thomas Struth, Andy Warhol, John Waters, William Wegman, Sascha Weidner
vers le haut